تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - هرچه راباعشق پیدا میکنی " گم میشود "...
تاریخ : دوشنبه 9 آذر 1394 | 12:08 ق.ظ | نویسنده : مرتضی
هرچه راباعشق پیدا میکنی گم میشود،
 دل بروی هرکسی وا میکنی گم میشود،

 روزهای زندگی راباهزاران آرزو،
یک به یک وقتیکه فردا میکنی گم میشود،

عمرمثل یک پرنده در قفس جان میدهد
صحبت از آزادیش تا میکنی گم میشود،

رازخیلی ازبزرگی هابه کوچک ماندن است 
رود را وقتی که دریامیکنی گم میشود،

باهمه زیبائی اش رسم بدی داردقطار،
هرچه راآنی تماشامیکنی گم میشود،

زندگی را بیش ازاین مانندمن جدی نگیر،
تاوصالش را تمنا میکنی گم میشود...