تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - غرور ... !!!
تاریخ : شنبه 10 مرداد 1394 | 11:11 ق.ظ | نویسنده : مرتضی
غــــــــــــﺮور ﯾـــُﻌـــﻨــــــــــــــﯽ: ﺗـــــــــــــو آنلاین باشی ⇙اوﻧـــــــــــو نگاه کنی⇘ اوﻧــــــــــﻢ آنلاین باشه ⇙ تورو نگاه کنه⇘ غـــــــــــــﺮور ﯾـــُﻌـــﻨـــــــــــــــﯽ: ✬ دلت ﯾـــــــــــــﻪ چـــــــــــیز بگه و زبونت …" ﯾـــــــــــﻪ چـــــــــز دیگه✬ غــــــــــــــﺮور ﯾـــُﻌـــﻨـــــــــــــــﯽ: ☜ اگه اون میگه ﺑـــــــــــــﺮو توام بگی ﻣــــﯿـــــــــــــﺮم ِ غافل از این که ☞ ✘ ﻧــــﻤــﯿــــﺘــــــوﻧــــــــــــــــــﯽ ترکش کنی✘ غــــــــــــــﺮور ﯾـــُﻌـــﻨــــــــــــــــﯽ: ⇝ تشنه ی دیدن همدیگه ایین " " اﻣــــــــــﺎ … ﺑـــــــــــــﻪ همدیگه نگاه نمیکنین... ⇜ غــــــــــــﺮور ﯾـــُﻌـــﻨــــــــــــــﯽ:⇱ " در جواب … " " دوﺳــــــﺘـــﺖ دارم هاش " " ﻓــــــــــــﻘــــط " ﺳــــــــــڪوت ﮐــــــﻨــــــــﯽ ⇶َ 
♡ﻋَـــــــــﺷــــق ﺷــــﯿـــــــﺮینــــــﻪ" 
【با✘غـــــــــــﺮورخرابش " نڪﻨــــﯿـــــــﺪ … ِ