تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - طناب...!!!
تاریخ : یکشنبه 16 فروردین 1394 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : مرتضی
طناب را به گردنم انداختند.گفتند:
 آخرین آرزویت؟
.
.
.
..
گفتم: دیدن عشقم!
گفتند: خسته است ،تا صبح برایت طناب بافت !!!