تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - سال نو مبارک
تاریخ : یکشنبه 29 اسفند 1395 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : مرتضی
آخرین پست سال 1395:

کَسایی که باهاشون یه رَنگ بودیم ؛ وَ پُشتِ سَرمون هَفتاد رَنگ بودَن ... سال جدید   مبارک

بامَعرِفتایی که تو غَمهاشون کِنارشون بودیم ؛ و تو شادیهاشون فَراموش شدیم ... سال جدید مُبارَک !

عَزیزایى که دوستشون داشتیم ؛ وَلى دِلمون رو شِکوندن ... طوری نیست ، سال جدید مُبارَک !

با مَرامایی کِه رو زخمهاشون مَرهَم گذاشتیم ؛ و رو زَخمهامون نَمَک پاشیدَن.. سال جدید مُبارَک !

اون خوبا ، اونایی کِه فِکر میکردَن خِیلی زِرَنگن ، که واسَمون نامردى کردَن ... سال جدید مُبارَک !

اَمّا یه سِری دوستام هَستَن کِه هَمیشه بودَن وَ ایشالا پایَندِه باشَن , دوستِتون دارَم , دَمِتون گرم ...
سال جدید مُبارَک ...