تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - • اس ام اس عاشقانه فراموشی

می روم شاید فراموشت کنم

با فراموشی هم آغوشت کنم

می روم از رفتنم دل شاد باش

از عذاب دیدنم آزاد باش
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

خواستم خودمو گول بزنم ؛ همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم : فراموش ؛ یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادمه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

باور کن که نیازی نیست  

به یاد کسی که نیست ......  

اولش ترسناک ، بعد دردناک ، و بعد آزاد و رها و شاد ...........  

فراموش می کنم!  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

دلم می خواست بهانه‌ای باشی برای فراموش کردن همه چیز...

اما حالا دلم می‌خواهد بهانه‌ای باشد برای فراموش کردن" تو" !...
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

چو کس با زبان دلم آشنا نیست

چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر

که از یاد یاران فراموش باشم
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

عشق درد سری است که باید برای فراموش کردن ان عشق تازه ای را پیدا کرد  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

شکسپیر میگه کسی رو که دوست داری هر چندوقت یکبار بهش یادآوری کن تا فراموش نکنه قلبی براش می تپه 

. 

. 

و این یک یادآوریست
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

معمولا آدما از اینکه بعد از مرگ فراموش بشن وحشت دارن  

ولی چه سخته زنده باشی و فراموش بشی . . .
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

زندگی 3 چیزه :

1. گریه ای که خشک میشه

2. خنده ای که محو میشه

3. یادی که از تو میمونه و فراموش نمیشه  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر دنیا فراموشگر خاطره هاست ، تو فراموش مکن ، آنچه میان من و توست

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

نمی گویم فراموشم مکن گاهی بیاد آور

اسیری را که می دانی نخواهی رفت از یادش

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

گفته بودم بعدازاین باید فراموشش کنم

 

دیدم اش ازیاد بردم گفته های خویش را

 

تا به من نزدیک شد گفتم سلام ای آشنا

 

گفتم اما نشنیدم جز صدای خویش را

   

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ای نشسته درخیال من، فراموشم مکن

 

با فراموشی و تنهایی، هم آغوشم مکن

 

زندگانی می کنم چون شعله با خود سوختن

 

زنده ام با سوز و ساز خویش، خاموشم مکن

هر چه می خواهی بکن اما فراموشم مکن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  


سوگند به تو ای دوست در این معبد خاموش / هرگز نکنم مهر و وفای تو فراموش . . .


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *