تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - لطیفه و جک
غضنفر
.!وقتی زنت خونه نیست چیکار میکنی؟استراحت.وقتی هست چیکار میکنی؟ استقامت


شب بخیر
 
 
آیا میدانید “شب بخیر” در آخر بعضی اسمس ها مساوی با “خفه شو دیگه ” است!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چیزی شبیه به “معجزه” است. وقتی هر شب به خیر می گذرد
بی آنکه کسی به تو بگوید “شب به خیر”
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی تو خوابی، تو مهتاب…..همه چی با من، غریبه
خواب تو یه سقف کوتاه…پشت اون نوری غریبه 
خواب تو،خواب یه گندم….توی سرزمین عشقه
خواب یه قصهء خوب….کفشای غمگین عشقه
  خواب تو خواب گل یاس…خواب یه حسِ  نجیبه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

شب زیباست چون تنهایی کسی نیست که ازارت بده چراکه از صبح تاخود شب تمام ذرات وجودت رو ازرده حالا وقتش
که استراحت کنه تاروز بعد وتو به جرم عشق محکوم به تحملی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یارو بعداز پنج سال پازل رو تموم میکنه بهش میگن چرا اینقدرطول کشید ؟ میگه :نه،روش نوشته بود برای 7 تا 10 سال!!!.ر

************************************


صاحبخانه:هروقت می گویم اجاره را بده می گویی بگذار حقوق بگیرم ، پس کی حقوق می گیری؟ مستاجر: هروقت استخدام شدم

************************************

تمساحه میره گدایی میگه: به من بدبخت مارمولک کمک کنین

************************************

به یه مرده میگن ماشینت چه رنگیه ؟
میگه نوک مدادی
میگن: دروغ نگو ماشینت قرمزه 
میگه: مگه نوک مداد قرمز نداریم؟

************************************

به یکی میگن چرا یک حرف رو باید برات دوبار تکرار کنن؟
میگه:ها؟

************************************

یه روز خرگوشه این قدر هویچ میخوره یکی ازش میپرسه :چرا اینقدر هویچ میخوری؟
میگه : هویجوری

**********************************

یارو سرش رو قیر گونی کرده بود ،میگن چرا اینجوری کردی؟
میگه: بینی ام چکه می کرد!ء

************************************

رییس:خجالت نمی کشی تو اداره جدول حل میکنی؟
کارمند: چکارکنیم قربان ،این سر وصداهای ماشینها که نمیذاره آدم بخوابه!ا

***********************************

دو تا پسر حوصله شان سر رفته بود ، یکی از آنها گفت: بیا شیر یاخط بندازیم.
اگه شیر اومد میریم دوچرخه سواری
اگه خط شد میریم فوتبال بازی می کنیم واگر سکه روی لبه ش ایستاد میریم درس میخونیم!إ

*********************************