تبلیغات
MD عاشقانه ها MD - اس ام اس های شکلک دار مرداد
0 0
\|/\|/
\/\/

دستاتو سفت گرفتم که یهو گمت نکم آخه بی تو من تنهام* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *O,,
I”

L


 

….,O

L”       

 

O


I


L


 

,…./”””;|O


تعجب نکن دارم نماز شکر میخونم چون تورو دارم.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. To
.
.
@
@_ @
@___ @
@@@@@@ZIZAMI
@_______ @
@_________ @


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


1
.
2
.
3
تموم شد!

^^

((@@))
\ /
(**)

تو هم خوش عکسیا!!!!


 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

\@. . .

+ (
/@. . .
گوشیتو کج بگیر ، ببین از دوریت چی میکشم!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
.

بیام ؟


.


کجا قایم شدی؟


.


آهان پیدات کردم


.+""+  .+""+.

+     injayi     +
 "+.            .+"
 "+ . +"


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


/) /)

         @@ \_____/
         / /\    ____\   
        ¤¤     | | | |
                ^^^^

تو گوشیت جاداری چند روزی خرمو ببندی؟؟!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *م♥


          ی♥

              ب♥

             و♥

          س♥

        م♥

 ت♥

ع:-*ز:-*ی:-*ز:-*م:-


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *~ ~ ~ ~ - ~ - . ~ ~


 ~ \O/ ~ . - ~ ~ ~

 ~ - ~ ~ . ~ ~ ~~

اینقدر از دوریت گریه کردم دارم تو اشکام غرق میشم.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **   *     *  *


*       *


*          *


*      *    *


این قاصدکها رو فوت کردم تا بیان بهت بگن به یادتم.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *~ ~ ~ ~ - ~ - . ~ ~


 ~ \O/ ~ . - ~ ~ ~

 ~ - ~ ~ . ~ ~ ~~

اینقدر از دوریت گریه کردم دارم تو اشکام غرق میشم.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
fekr Kardi Roo Saram Ja Dari?
Boro Paiin

*


*


*


*


Jat Paiintar Az In Harfast


*


*


*


*


*


**..  ..**.


*.     *     .*

 *.        .*
 * _ *

jat in jast!