فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.


گشت غمناک دل و جان عقاب               

چو ازو دور شد ایام شباب
 
دید کش دور به انجام رسید               

آفتابش به لب بام رسید
باید از هستی دل بر گیرد            

ره سوی کشور دیگر گیرد

خواست تا چاره ناچار کند               

دارویی جوید و در کار کند
صبحگاهی ز پی چاره کار             

گشت بر باد سبک سیر سوار
گله کاهنگ چرا داشت به دشت             

ناگه از وحشت پر ولوله گشت
و ان شبان بیم زده، دل نگران               

شد پی بره‌ نوزاد دوان
 
کبک در دامن خاری آویخت            

مار پیچید و به سوراخ گریخت
آهو استاد و نگه کرد و رمید            

دشت را خط غباری بکشید
لیک صیاد سر دیگر داشت             

صید را فارغ و آزاد گذاشت
چاره مرگ نه کاریست حقیر                

زنده را دل نشود از جان سیر
صید هر روزه به چنگ آمد زود            

مگر آن روز که صیاد نبود
آشیان داشت در آن دامن دشت             

زاغکی زشت و بد اندام و پلشت
سنگها از کف طفلان خورده                

جان ز صد گونه بلا در برده
 
سال‌ها زیسته افزون زشمار                

شکم آکنده ز گند و مردار
بر سر شاخ ورا دید عقاب                    

ز آسمان سوی زمین شد به شتاب

گفت که ای دیده ز ما بس بیداد          

با تو امروز مرا کار افتاد
مشکلی دارم اگر بگشایی                 

بکنم آنچه تو می‌فرمیای
گفت: ما بنده درگاه توایم              

تا که هستیم هوا خواه توایم
بنده آماده بود فرمان چیست؟            

جان به راه تو سپارم، جان چیست؟
دل چو در خدمت تو شاد کنم              

ننگم آید که زجان یاد کنم
این همه گفت ولی در دل خویش          

گفتگویی دگر آورد به پیش
 
کاین ستمکار قوی پنجه کنون            

از نیازست چنین زار و زبون
 
لیک ناگه چو غضبناک شود                

زو حساب من و جان پاک شود
 
دوستی را چو نباشد بنیاد                

حزم را بایدت از دست نداد
در دل خویش چو این رای گزید            

پر زد و دور ترک جای گزید
زار و افسرده چنین گفت عقاب             

که مرا عمر حبابیست بر آب
راست است این که مرا تیز پرست              

لیک پرواز زمان تیز تر است
من گذشتم به شتاب از در و دشت          

به شتاب ایام از من بگذشت
ارچه از عمر دل سیری نیست               

مرگ می‌آید و تدبیری نیست
 
من و این شهپر و این شوکت و جاه        

عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟
تو بدین قامت و بال ناساز              

به چه فن یافته‌ای عمر دراز؟
پدرم از پدر خویش شنید            

که یکی زاغ سیه روی پلید
 
با دو صد حیله به هنگام شکار              

صد ره از چنگش کردست فرار
پدرم نیز به تو دست نیافت              

تا به منزلگه جاوید شتافت
 
لیک هنگام دم باز پسین             

چون تو بر شاخ شدی جایگزین
 
از سر حسرت با من فرمود               

کاین همان زاغ پلیدست که بود
 
عمر من نیز به یغما رفته است              

یک گل از صد گل تو نشکفته است
 
چیست سرمایه این عمر دراز؟            

رازی اینجاست تو بگشا این راز
زاغ گفت : گر تو درین تدبیری            

عهد کن تا سخنم بپذیری
عمرتان گر که پذیرد کم و کاست               

دیگران را چه گنه کاین ز شماست
زآسمان هیچ نیایید فرود                 

آخر از این همه پرواز چه سود؟
 
پدر من که پس از سیصد و اند                

کان اندرز بد و دانش و پند
 
بارها گفت که بر چرخ اثیر              

بادها راست فراوان تاثیر
 
بادها کز زبر خاک وزند                

 تن و جان را نرسانند گزند
 
هر چه از خاک شوی بالاتر                

باد را بیش گزندست و ضرر
 
تا به جایی که بر اوج افلاک             

 آیت مرگ شود پیک هلاک
 
ما از آن سال بسی یافته‌ایم             

کز بلندی رخ بر تافته‌ایم
 
زاغ را میل کند دل به نشیب            

عمر بسیارش از آن گشته نصیب
 
دیگر این خاصیت مردار است             

عمر مردار خوران بسیار است
 
گند و مردار بهین درمانست                

چاره رنج تو زان آسانست
 
خیز و زین بیش ره چرخ مپوی             

طعمه خویش بر افلاک مجوی
 
آسمان جایگهی سخت نکوست            

به از آن کنج حیاط و لب جوست
 
من که بس نکته نیکو دانم               

راه هر برزن و هر کو دانم
 
آشیان در پس باغی دارم            

وندر آن باغ سراغی دارم
 
خوان گسترده الوانی هست            

خوردنی‌های فراوانی هست
آنچه زان زاغ و را داد سرا              

گند زاری بود اندر پس باغ
 
بوی بد رفته از آن تا ره دور              

معدن پشّه، مقام زنبور
 
نفرتش گشته بلای دل و جان              

سوزش و کوری دو دیده از آن
 
آن دو همراه رسیدند از راه              

زاغ بر سفره خود کرد نگاه
گفت :خوانی که چنین الوانست             

لایق حضرت این مهمانست
 
می‌کنم شکر که درویش نیم               

خجل از ما حضر خویش نیم
گفت و بنشست و بخورد از آن گند           

تا بیاموزد از و مهمان پند
 
عمر در اوج فلک برده به سر             

دم زده در نفس باد سحر
ابر را دیده به زیر پر خویش             

حیوان را همه فرمانبر خویش
 
بارها آمده شادان ز سفر                     

به رهش بسته فلک طاق ظفر
 
سینه کبک و تذرو و تیهو                

تازه و گرم شده طعمه او
 
اینک افتاده بر این لاشه و گند             

باید از زاغ بیاموزد پند؟
بوی گندش دل و جان تافته بود               

حال بیماری دق یافته بود
گیج شد، بست دمی دیده خویش             

 دلش از نفرت و بیزاری ریش
 
یادش آمد که بر آن اوج سپهر             

هست پیروزی و زیبایی و مهر
 
فرّ و آزادی و فتح و ظفرست             

نفس خرّم باد سحرست
دیده بگشود و به هر سو نگریست              

دید گردش اثری زینها نیست
آنچه بود از همه سو خواری بود               

وحشت و نفرت و بیزاری بود
 
بال بر هم زد و برجست از جا            

گفت : کای یار ببخشای مرا
سال‌ها باش و بدین عیش بناز             

تو و مردار تو عمر دراز
 
من نیم در خور این مهمانی              

گند و مردار ترا ارزانی
 
گر بر اوج فلکم باید مرد                  

عمر در گند به سر نتوان برد
شهپر شاه هوا اوج گرفت                 

زاغ را دیده بر او مانده شگفت
 
رفت و بالا شد و بالاتر شد               

راست با مهر فلک همسر شد
 
لحظه‌‌ای چند بر این لوح کبود             

نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود

رباعی های به روز شده
عید نوروز 97
سال نو مبارک
پاره های یک تن و دور از همیم این روزها...
آن روز که سقف خانه ها چوبی بود...
چیزی که از من خواستی جز دل بریدن نیست ...
گاهی به خدا نفس کشیدن سخت است ...
ماهی به آب گفتا، من عاشق تو هستم...
در بقچه ام شکوفه و باران گذاشتم ...
زمستان رفت و حالا فصل نیکوی بهار آمد...
یاد من باشد ...
مرد یعنی این ...
نیمی از جان مرا بردی ، محبت داشتی....
کوچ کردم ...که دلم را به کسی نسپارم...!!!
از مهربان بودم دلم دیگر پشیمان است...
ﭘﺸﺖ ﻋﺸﻖ ﺩﻟﻔﺮﯾﺒﺖ ﺧﺎﮎ ﻭﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻡ...
قهوه را بردار و یک قاشق شکر… سم بیشتر ... !!!
هرچه راباعشق پیدا میکنی " گم میشود "...
در خیالم با منی،اما تو یار دیگری ...
با تو گاهی قهر و گاهی نیز سازش میکنم...
درد داره.....
چشم من در مسجد چشمش نمازی کرد و رفت...
یه نصیحت ...
لکنت شعر و.. پریشانی و.. جنجال دلم...
مثل برگی که به ایام خزان می ریزد...
ترک ما کردی ولی باهرکه هستی یار باش...
من به فکر او و او به فکر او...
من به جای گله از کار جهان می‌خندم ...
تنهاییم را می برم با خود ، تا در خیابانها بچرخانم ...
دلم تنگ شد .....
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic